Sla navigatie over

Home Privacy

Privacy

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Steenhouwerij Geudens en Zoon bv , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website verstrekt.

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv, Roobeek 22 – 2370 Arendonk, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv
Roobeek 22
2370 Arendonk
Ondernemingsnummer : BE0475.130.645
Tel.  014 / 67.71.34
info@natuursteengeudens.be

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv kan volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Waarom wij gegevens nodig hebben

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen - toegang door derden

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kan hiervoor een verzoek sturen naar info@natuursteengeudens.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steenhouwerij Geudens en Zoon bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuursteengeudens.be of per post aan Steenhouwerij Geudens en Zoon bv – Roobeek 22 - 2370 Arendonk.

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer commission@privacycommission.be